Kitos organizacijos

KAS YRA KAS tarp besirūpinančiųjų skaitmenine gerove Lietuvoje?

www.svarusinternetas.lt – tai interneto karštoji linija, skirta pranešti apie neteisėtą arba žalingą informaciją internete. Galima pranešti apie patyčias, pornografiją, rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymą, smurtą, vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus, kitą žalingą turinį. Įkūrėjas – Ryšių reguliavimo tarnyba. „Saugesnio interneto” projekto dalis.

www.draugiskasinternetas.lt – Saugesnio interneto projektą („Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt II”) pagal CEF Telecom 2015-1 – Europos infrastruktūros tinklų priemonės Saugesnio interneto programą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra kartu su partneriais – LR Ryšių reguliavimo tarnyba, asociacija „Langas į ateitį” ir VŠĮ „Vaikų linija”. Programą įgyvendinant visose Europos Sąjungos valstybėse, sukurti nacionaliniai Saugesnio interneto centrai, kurie šiuo metu veikia 30 valstybių ir kuriuos vienija INSAFE ir INHOPE tinklai. Projektu siekiama padaryti internetą patikima aplinka, įtraukti vaikus ir jaunimą į saugesnės interneto erdvės kūrimą. Saugesnio interneto centro tikslas yra plėsti saugesnio interneto paslaugų sistemą Lietuvoje teikiant tris svarbiausias paslaugas visuomenei: 1) informavimo, 2) pagalbos linijos ir 3) karštosios linijos.

www.esaugumas.lt – tikslas – suteikti kuo daugiau žinių, kaip saugiai elgtis elektroninėje erdvėje. Čia pateikiama informacijos apie kenksmingą programinę įrangą, nepageidaujamą elektroninį paštą (spam), sukčiavimo būdus internete ir kitas vartotojų saugumui kylančias grėsmes. Taip pat čia rasite rekomendacijų, kurių laikydamiesi galėsite išvengti incidentų, ar patarimų, ką daryti, jei supratote, kad jūsų saugumas buvo pažeistas. Įkūrėjas – Ryšių reguliavimo tarnyba. „Saugesnio interneto” projekto dalis.

www.auguinternete.lt – privati verslo iniciatyva. Tikslas – patarti ir edukuoti interneto saugumo klausimais tėvus, mokytojus ir visus, kurie „auga“ internete. Įkūrėjas – Telia.

www.pvc.lt – tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę pagalbą šeimoms ir vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Ji vykdė kampaniją, kurios tikslas informuoti visuomenę apie sekstingą: „Mąstau, todėl nesiunčiu“ bei kampaniją, atkreipusią dėmesį į vaikų bendravimo virtualioje erdvėje bei susitikimų realiame gyvenime pavojų: „Niekada nežinai, kas yra kitoje pusėje“. „Paramos vaikams centras“ vykdo tokias programas: „Big Brothers Big Sisters“, „Antras žingsnis“, „Vaikystė be smurto“, „Pozityvi tėvystė“, „Tėvų linija“.

www.sustiprinkimuniteta.lt – LR Vyriausybės kanceliarijos informacinė kampanija, skirta išmokti rūpintis vieni kitų saugumu. Tėvai čia ras informacijos, kaip paruošti vaikus saugiam naudojimuisi internetu, jauni žmonės – patarimų, kaip padėti vyresnio amžiaus tėvams ar seneliams išvengti sukčių.

www.didelimaziekranai.lt – projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Ypač daug dėmesio skiriama audiovizualinėms medijos ir mokiniams patraukliems medijų produktams (filmai, reklama, kompiuteriniai žaidimai, socialiniai tinklai, televizijos laidos ir serialai, multimedijų žurnalistika). Projektą vykdo „Meno avilys“, bendradarbiaujant su Britų taryba. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.

www.skaitmeninisiq.lt – privati verslo iniciatyva. speciali mokymosi programa skaitmeniniams įgūdžiams formuoti ir lavinti. Šioje svetainėje 9-12 klasių moksleiviai ras idėjų, kaip originaliai pristatyti sukurtas interneto etiketo taisykles, o ekspertų vaizdo įrašuose išdėstytos paskaitos įkvėps, kuriant šių taisyklių turinį. Įkūrėjas – „Samsung“.