Pranešk

Pranešk apie netinkamą turinį

Praneškite interneto karštajai linijai apie aptiktą pornografinį, pedofilinį, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstantį turinį internete.

Užpildykite anoniminę pranešimų anketą. Jūsų pranešimas bus patikrintas ir, pasitvirtinus jame esančiai informacijai, perduotas atitinkamai:
– Policijos departamentui,
– Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai,
– INHOPE kitų šalių karštosioms linijoms, informacijos prieglobos paslaugų teikėjams.