Apie šią metodinę medžiagą

Kaip ir projektas, metodinė medžiaga vadinasi „Probleminio interneto naudojimo (PIN) ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į pagalbą specialistui“.

Apie PIN ir elgesio priklausomybių problematiką parengtas darbas skirtas asmens sveikatos priežiūros specialistams, visuomenės sveikatos specialistams ir švietimo specialistams, kurie savo kasdieniame darbe susiduria su interneto naudotojais, galimai turinčiais PIN  išsivystymo rizikų ar šios elgesio priklausomybės simptomų. 

Pagrindinis šios metodinės medžiagos tikslas – padėti susipažinti su dabartiniu PIN apibrėžimu, geriau suprasti problemos atpažinimo, įvertinimo ir galimos pagalbos būdus. 

PIN susijęs su kiekvieno iš mūsų pagrindinių PIN požymių žinojimu, savo elgesio stereotipų, kurie priskiriami PIN išsivystymo rizikoms, atpažinimu, savo asmenybinių savybių, apsunkinančių šios problemos sprendimą, supratimu.

Medžiagoje esanti informacija prisidės prie siekio išvengti PIN išsivystymo, padės suprasti pagalbos būdus ir paskatins asmenis, patiriančius PIN, nukreipti tikslinėms specialistų konsultacijoms, siekiant gauti realią pagalbą. 


Metodinės medžiagos sandara 

Bendrojoje dalyje pristatomas PIN apibrėžimas ir skirstymas į potipius, įvardijamos PIN kategorijos, sąsajos su COVID-19 pandemija. Supažindinama su PIN paplitimu, rizikos veiksniais ir  galimais patogeneziniais išsivystymo mechanizmais, sąsajomis su somatiniais sutrikimais ir specifiškumu vaikystėje bei paauglystėje.

Pristatomi pagrindiniai PIN vertinimui skirti instrumentai suaugusiems,  vaikams ir paaugliams bei Lietuvoje adaptuoti klausimynai, kurie gali būti naudojami atliekant PIN diferencinę diagnostiką. 

Specialioji dalis skirta specialistams, dirbantiems ir su vaikais bei paaugliais, ir suaugusiais asmenimis sveikatos priežiūros ir ugdymo įstaigose. Pristatomi pagalbos algoritmai pagal asmens sveikatos, priežiūros, visuomenės sveikatos specialistų ir švietimo darbuotojų kompetencijas ir pagrindinės rekomenduojamos PIN valdymo intervencijos.

 

 

Autoriai 

Metodinės medžiagos autoriai yra tarpdisciplininė komanda: skirtingų sričių ekspertai, dirbantys probleminio elgesio lauke, tarp kurių yra ir klinicistų, ir mokslininkų, turinčių ilgametę patirtį dirbant medžiagų priklausomybės srityje ir pabrėžiančių, kad  darbas su elgesio priklausomybėmis vis dar išlieka iššūkiu su nemažai nežinomųjų.

Jei medžiagoje pastebėsite netikslumų ar galimybių ją papildyti, būsime labai dėkingi už komentarus ir pasiūlymus. Lauksime el. paštu info@e-etika.lt.

Ši metodinė medžiaga yra autorinis darbas ir draudžiama jį atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete), taip pat draudžiama išleisti, versti, platinti jį be autorių sutikimo. Metodinėje medžiagoje pateikiamus klausimynus, galima naudoti taip, kaip nurodyta prie jų pateikiamoje instrukcijoje.

 

Cituojant metodinę medžiagą ar jos dalis būtina nurodyti autorius ir pavadinimą:

Steiblienė, V., Jusienė, R., Neverauskas, J., Liaugaudaitė, V., Jauniškienė, R., Gaudinskaitė, R., Burkauskas, J. Probleminio interneto naudojimo ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į pagalbą specialistui. Metodinė medžiaga. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo remiamas bendras Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto ir Skaitmeninės etikos centro projektas, 2022.

Metodinė medžiaga, PDF

Dalinkitės, švieskite į sveikatą!

 

Pagarbiai
Projekto komanda