Naudojant metodikos turinį

Ši metodinė medžiaga yra autorinis darbas ir draudžiama jį atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete), taip pat draudžiama išleisti, versti, platinti jį be autorių sutikimo.

Metodinėje medžiagoje pateikiamus klausimynus, galima naudoti taip, kaip nurodyta prie jų pateikiamoje instrukcijoje.

 

Cituojant metodinę medžiagą ar jos dalis būtina nurodyti:

Steiblienė, V., Jusienė, R., Neverauskas, J., Liaugaudaitė, V., Jauniškienė, R., Gaudinskaitė, R., Burkauskas, J. Probleminio interneto naudojimo ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į pagalbą specialistui. Metodinė medžiaga. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo remiamas bendras Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto ir Skaitmeninės etikos centro projektas, 2022.

————-
Dėkojame!