Informacijos ir pagalbos vietų sąrašas (psichikos sveikatos bei PIN tema)

 • Pagalba sau pagalbasau.lt – tai nacionalinė psichikos sveikatos svetainė, kur vienoje vietoje galima rasti aktualią ir patikimą informaciją apie emocinę sveikatą bei prieinamą psichologinę pagalbą. Pasaulinė pandemija ypač paveikė visuomenės psichikos būseną, todėl pasirūpinti savo emocine sveikata svarbu kaip niekad. Projektą įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija, bendradarbiaudama su atitinkamų sričių ekspertais.
 • Bendruomenė „Aš esu“, https://asesubendruomene.lt/ – jos veikla apima reabilitacijos, reintegracijos, pagalbos artimiesiems ir visuomenės jautrinimo programas. Bendruomenėje nuolat gyvena nuo 15 iki 20 asmenų, priklausomų nuo alkoholio, narkotikų, azartinių lošimų. Bendruomenėje dirba kompleksinę pagalbą priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems suteikti galinti sielovadininkų, psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir savanorių komanda. Svarbi bendruomenės veiklų dalis skirta darbui su Lietuvos parapijomis, kuria siekiama skleisti žinią apie pagalbos priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems galimybes bei mažinti stigmatizuojantį visuomenės požiūrį į priklausomybės ligą. Bendruomenė pabrėžia, kad jos veikla yra atvira visiems, paliestiems priklausomybės ligų ir ieškantiems pagalbos, nepriklausomai nuo religinių pažiūrų.
 • Žmogaus psichologijos institutas, https://zmogausinstitutas.lt/ – teikia patikimą ir mokslo tyrimais bei patirtimi patvirtintą informaciją ir žinias apie šiuolaikinės psichoterapijos kryptis, praktinius problemų sprendimų būdus. Informacija skelbiama svetainėje ir „Žmogaus psichologijos instituto“ administruojamuose socialiniuose tinkluose. Žmogaus psichologijos institutas siekia tapti svarbiu (pagrindiniu) patikimos, moksliniais tyrimais grįstos ir išsamios informacijos teikėju Lietuvos visuomenei ir specialistams psichoterapijos, įsisąmoninimu (angl. Mindfulness) grįstos psichologijos, sveikatos priežiūros (suteikiant žinių ir praktinių įgūdžių), pedagogikos, verslo įmonių ir organizacijų, šeimų, vaikų auginimo, auklėjimo ir augimo, vaikų ir paauglių gyvenimo, vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo, asmeninio tobulėjimo ir psichologinių kompetencijų ugdymo srityse.
 • Respublikinis priklausomybės ligų centras, https://www.rplc.lt/ – tai gydymo įstaiga, teikianti medicinines, psichologines ir socialines paslaugas asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines medžiagas ar tabaką, bei jų šeimos nariams.
 • Priklausomybės ligų specialistų asociacija, http://www.prik.lt/plsa/ – pagrindinės veiklos sritys: konsultaciniai punktai, skirti priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims ir jų šeimoms, su elgesio priklausomybėmis susiduriantiems asmenims; Šviečiamoji, mokslinė, sklaidos veikla priklausomybių temomis.
 • Lietuvos priklausomybės ligų institutas, https://lpli.lt/ – nevyriausybinė organizacija, turinti misiją šviesti visuomenę visais klausimais, susijusiais su priklausomybės ligomis; tirti veiksnius, susijusius su priklausomybės ligų epidemiologija, prevencija, pasekmėmis; dalyvauti formuojant Lietuvos priklausomybių medicinos politiką valstybės ir savivaldybių lygmenyse.
 • „Krizių įveikimo centras“, https://krizesiveikimas.lt – profesinės savanorystės pagrindu veikianti organizacija, kurioje savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms. Organizacija siekia didinti psichologinės pagalbos prieinamumą psichologines krizes patiriantiems žmonėms visoje Lietuvoje.
 • Media vaikai, https://lt.mediavaikai.lt/ – svetainė, sukurta ir palaikoma Vilniaus universiteto mokslininkų. Šie tyrėjai vykdo mokslinius tyrimus, finansuojamus Lietuvos mokslo tarybos ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo. Tyrimų tikslas – išsiaiškinti įvairaus amžiaus vaikų naudojimosi internetu ir buvimo prie ekranų pobūdį ir trukmę bei elektroninių medijų naudojimo reikšmę vaikų psichikos ir fizinei sveikatai.
 • Skaitmeninės etikos centras, e-etika.lt – pelno nesiekianti nepriklausoma organizacija, kurios veiklos tikslas – išmaniosiomis technologijomis besinaudojančios visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, gerovė skaitmeniniame pasaulyje. Organizacija, siekdama plėsti visuomenės supratimą apie skaitmeninių įgūdžių lavinimo būtinybę, rengia mokymus, paskaitas ir edukacijas bei renginius, skirtus vaikams, jaunimui ir tėvams, mokytojams, visuomenei, bendradarbiauja su Visuomenės sveikatos biurais. Svetainėje nuolat skelbiamos aktualijos, moksliniais tyrimais grįsta informacija bei ekspertų patarimai apie tai, kada ir koks naudojimasis išmaniosiomis technologijomis yra naudingas, o kada – gali kelti grėsmę jūsų fizinei ar psichikos sveikatai, saugumui ar reputacijai. Informacija svetainėje skirta tėvams bei globėjams, ugdymo įstaigoms. Čia taip pat bus publikuojama ši specialistams skirta metodinė medžiaga PIN.
 • Ramu, https://nerimoklinika.lt/ramu/ – pirmoji Lietuvoje nemokama interaktyvi programėlė, skirta žmonėms, patiriantiems panikos atakas. Ji sukurta profesionalių psichologų ir remiasi mokslininkų ir praktikų sukauptomis žiniomis apie panikos atakas. Programėlėje „Ramu“ galima greičiau ir efektyviau sustabdyti panikos ataką; suprasti, kaip susiformuoja panikos ataka ir kaip tai susiję su kūnu ir psichika; pasitikrinti, ar įsitikinimai apie panikos atakas yra moksliškai pagrįsti; mokytis naujų nusiraminimo bei atsipalaidavimo įgūdžių; įsigilinti ir analizuoti savo asmeninį panikos patyrimą.
 • Pauzė, https://pauze.lt/ – nemokama programėlė sąmoningumo didinimui, dėmesingo įsisąmoninimo, meditacijų praktikos.
 • Iniciatyva TU ESI, tuesi.lt – interneto svetainė skirta savižudybės krizę išgyvenančiam žmogui, šalia jo esančiam artimajam ir profesionalią pagalbą teikiantiems specialistams. Informacija svetainėje pateikiama glaustai, atsižvelgiant į specifinius kiekvienos tikslinės grupės poreikius.
 • Įveik depresiją, https://iveikdepresija.lt/ – svetainė apie depresijos sutrikimą (simptomai, tipai, mitai, gydymo būdai ir pan). Už svetainės turinį atsakinga UAB „Johnson & Johnson”.

Parašykite mums į info@e-etika.lt, jei turėtume paminėti papildomą punktą ar svarbią informaciją – įtrauksime į sąrašą.

 

Pagalba telefonu
Pagalba internetu