Poreikis išplėsti skaitmeninio raštingumo sąvoką įtraukiant PIN aspektus

Skaitmeninis raštingumas viešajame diskurse yra plati ir įvairiai apibrėžiama sąvoka.

Jos ištakas galima sieti su Paul Gilster knyga „Skaitmeninis raštingumas“ (1997), kurioje autorius šį terminą aiškino kaip „gebėjimą suprasti ir naudoti informaciją įvairiais būdais (formatais), kokius tik kompiuteriai gali pasiūlyti”, pabrėždamas, kad skaitmeninis raštingumas yra „idėjų įsisavinimas, o ne klavišų paspaudimai“ (Pool, 1997).  Vertinant tuometinio skaitmeninio išsivystymo lygį pasaulyje, toks apibrėžimas atitiko laikmečio poreikius.

Įprasta skaitmeninį raštingumą apibrėžti kaip „gebėjimą surasti, įvertinti, naudoti turinį, juo dalintis ir jį kurti, naudojantis informacinėmis technologijomis ir internetu“[2]. Toks apibrėžimas turi panašumų su sąvoka  „elektroniniai įgūdžiai“ – tai gebėjimai, būtini norint naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) ir kurių reikia norint jas taikyti ir tobulinti [3]. 

Pasaulio ekonomikos forumo Europos šalių skaitmeninių įgūdžių apžvalgoje „Eurostat“ pagrindiniai skaitmeninio raštingumo įgūdžiai yra apibrėžiami kaip:

  • Bendravimas ir bendradarbiavimas (susirašinėjimas el. laiškais bei naudojimasis socialiniais tinklais).
  • Skaitmeninio turinio kūrimas (teksto apdorojimas ar skaičiuoklių programinės įrangos naudojimas, nuotraukų, vaizdo ar garso failų redagavimas).
  • Saugos įgūdžiai, susiję su tokiais dalykais kaip prieigos prie profilio ar turinio socialinės žiniasklaidos svetainėse ribojimas ir interneto naršyklės nustatymų keitimas.
  • Problemų sprendimo įgūdžiai apima apsipirkimą internetu, internetinę bankininkystę ir programinės įrangos ar programų diegimą (Eurostat). 

IŠNAŠOS: 

[1] https://web.archive.org/web/20190819121335id_/http://www.namodemello.com.br:80/pdf/tendencias/tecnolnocurric.pdf

[2] Jungtinių valstijų Cornell universitetas, www.digitalliteracy.cornell.edu, 2015.

[3] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:E-skills

Skaitmeniniai gebėjimai 
Skaitmeninė gerovė
Skaitmeninis pilietiškumas – orientacija į žmogų Europos kontekste
Suinteresuotosios šalys skaitmeninio raštingumo ugdymo lauke
SKAITMENINĖ KARTA
- Tėvų, mokytojų, moksleivių patirtys ir juos neraminantys klausimai
- Socialinės medijos žodynas