Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė CIUS 

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, kol kas nėra standartizuotų instrumentų (matavimo skalių) turinčių vienareikšmius atskaitos taškus, kurie leistų aiškiai atrinkti vaikus ir paauglius su didele PIN rizika. 

Praktikoje tenka vadovautis bendrais kriterijais, leidžiančiais atpažinti esminius PIN bruožus. Panašiais kriterijais remiasi ir moksliniuose tyrimuose sėkmingai naudojamos skalės (pvz., Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė, plačiau aprašoma ir 4.1 skyriuje), tačiau jos dar nėra galutinai pritaikytos individualiam klinikiniam vertinimui. 

Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė (angl. Compulsive Internet Use Scale, Meerkerk et al., 2009; sutr. CIUS) yra viena iš plačiausiai taikomų ir žinomiausių skalių PIN rizikai vertinti. Šis klausimynas autorių pirmiausia buvo sudarytas ir naudotas tiriant jaunų suaugusių žmonių bei paauglių imtis. 

Šiuo metu šios skalės trumposios versijos (CIUS-5, CIUS-7 ar CIUS-9) yra patvirtintos kaip patikimos ir validžios suaugusiųjų bei jaunuolių PIN vertinimui įvairiose šalyse, taip pat ir Lietuvoje (Lopez-Fernandez et al., 2019; Milasauskiene et al., 2021). Itin mažai tyrinėjama, ar ir kiek patikimai galima įvertinti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų PIN. Be to, kieno teikiama informacija apie interneto naudojimą – pačių vaikų ar jų tėvų – yra patikimesnė ir pagrįstesnė?

Tiriant Lietuvos pradinio mokyklinio amžiaus vaikų-tėvų diadas (iš viso daugiau nei du šimtai trisdešimt porų) buvo patvirtintas šios skalės labai geras patikimumas, kai informaciją apie vaikų kompulsyvų interneto naudojimą teikė tėvai ir patys vaikai. Vaikų versijos CIUS skalės (tiek 14, tiek 10 teiginių) vidinis suderinamumas – 0,87, o tėvų versijos – 0,92 (Jusienė, Laurinaitytė, Pakalniškienė, 2020). 

Po metų apklausus tuos pačius vaikus ir jų tėvus, šios skalės patikimumas išliko labai geras: vaikų versijos vidinis suderinamumas – 0,87, o tėvų – 0,93. Patvirtinančioji faktorinė analizė taip pat parodė gerą abiejų versijų atitikimą CIUS autorių siūlomam vieno faktoriaus modeliui (Jusienė, Laurinaitytė, Pakalniškienė, 2020).

Toliau analizuojant CIUS taikymo vertinant pradinio mokyklinio amžiaus vaikų kompulsyvų naudojimąsi internetu pagrįstumą bei patikimumą trijose kultūrose (Latvijoje, Lietuvoje ir Taivane), buvo atlikta išsami psichometrinių charakteristikų analizė ir pasiūlyta 10-ties teiginių CIUS Vaikų versija (Jusienė et al., teikiama publikavimui).

CIUS tėvams. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė CIUS – lietuviška versija
CIUS vaikams ir paaugliams. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė CIUS – lietuviška versija