PIN vertinimo instrumentai vaikams ir paaugliams

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, kol kas nėra standartizuotų instrumentų (matavimo skalių) turinčių vienareikšmius atskaitos taškus, kurie leistų aiškiai atrinkti vaikus ir paauglius su didele PIN rizika.

Nors bendrai mokyklinio, o ypač ikimokyklinio amžiaus vaikams pritaikytų standartizuotų instrumentų nėra, visgi, siekiant suprasti, ar naudojimasis internetu nėra probleminis, perteklinis, svarbu iš vaiko tėvų ar globėjų bei iš paties vaiko ar paauglio surinkti atitinkamą informaciją.

Praktikoje tenka vadovautis bendrais kriterijais, leidžiančiais atpažinti esminius PIN bruožus. Panašiais kriterijais remiasi ir moksliniuose tyrimuose sėkmingai naudojamos skalės (pvz., Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė), tačiau jos dar nėra galutinai pritaikytos individualiam klinikiniam vertinimui.

Klinikinis interviu arba diagnostinis pokalbis visais atvejais yra labai svarbus instrumentas bet kokiai elgesio ar emocinei problemai vertinti.

Vaikų ir paauglių atveju renkama informacija apie paties vaiko funkcionavimą, emocinę savijautą, elgesio ypatumus, apie jo artimiausią aplinką, santykius, kasdienius įpročius. Daugiau apie vaikų ir paauglių PIN rizikos atpažinimą ir diagnostiką (žr. skyrių Pagalbos algoritmas vaikams ir paaugliamas, Problemos atpažinimas).

Vaikų ir paauglių emocinei būsenai ir elgesiui vertinti papildomai rekomenduojama pasitelkti diferencinės diagnostikos instrumentus ir klausimynus, pvz., Galių ir sunkumų klausimyną (angl. Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ, Goodman, 1997; Goodman, 2005; Goodman, Goodman, 2009) arba išsamų Vaiko elgesio aprašą (angl. Achenbach System of Empirically Based Assessment; T. M. Achenbach, 2000; 2010), apimantį įvairias kasdienio funkcionavimo sritis.

Šie klausimynai yra standartizuoti Lietuvos vaikų ir paauglių populiacijai.

Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė CIUS
CIUS tėvams. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė – lietuviška versija
CIUS vaikams ir paaugliams. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė CIUS – lietuviška versija
Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ) – diferencinė diagnostika
PSO-5 psichologinei savijautai ir depresijos rizikai vertinti (diferencinė diagnostika)
Vaiko elgesio aprašas (CBCL, C-TRF/TRF, YSR)
Literatūros šaltiniai (skyrius Instrumentai vaikų ir paauglių PIN vertinimui)