Skaitmeninės etikos centras prisijungė prie KSEA

2023-09-21. Kibernetinio saugumo ekspertų asociacija KSEA yra nepriklausoma asociacija, kuri plėtoja, remia ir tobulina sektoriaus techninę kompetenciją ir valdymo žinias, siekdama skatinti kibernetinio ir informacijos saugumo profesionalų kompetencijų vientisumą ir gerųjų praktikų taikymą Lietuvoje. Prie šios organizacijos prisijungė ir Skaitmeninės etikos centras.

KSEA siekia būti pažangia, profesionalia organizacija ir sudaryti sąlygas aktyviam narių įsitraukimui bei tobulėjimui savo srityje. Asociacija siekia prisidėti teikdama rekomendacijas, konsultuodama kibernetinio saugumo klausimais, organizuodama renginius, įskaitant konferencijas, seminarus ir dirbtuves. Pasitelkdami geriausias praktikas, įrankius ir ekspertinių žinių resursus galime padėti efektyviai minimizuoti kibernetinio saugumo rizikas bei suvaldyti kylančias grėsmes. 

Asociacijos misija yra skatinti valstybės institucijas, privačias įmones ir kibernetinio saugumo bendruomenes tapti partneriais, nuolat besidalijančiais kibernetinio saugumo patirtimi, žiniomis bei gerosiomis praktikomis, taip kuriant brandžią kibernetinio saugumo raštingumo kultūrą ir saugesnę kibernetinę erdvę Lietuvoje.

Kodėl KSEA?

PRISIDĖJIMAS. Nariai yra kviečiami aktyviai prisidėti prie naujų ar keičiamų LR įstatymų rengimo. Taip pat gali dalyvauti ekspertinių grupių veikloje, tyrimuose ir kitose asociacijos inicijuojamose veiklose.

PROFESINIS TOBULĖJIMAS. Profesinių žinių gilinimas ir bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyvaujant KSEA organizuojamuose renginiuose. 

ŽMONĖS. Bendradarbiavimas ir dalyvavimas kibernetinio saugumo profesionalus vienijančioje bendruomenėje leidžia gauti ir dalintis informacija, gerąja darbo patirtimi ir žiniomis su asociacijos nariais bei kitų šalių panašių asociacijų atstovais.

PATIRTYS. Kiekvienas narys gali dalyvauti diskutuojant ir sprendžiant aktualias kibernetinio saugumo problemas, dalintis patirtimi ir praktiniais patarimais su asociacijos nariais.

INFORMACIJA. Galimybė gauti kokybišką savalaikę informaciją, susijusią su kibernetinio saugumo iššūkiais, tendencijomis, reguliacija ir gerosiomis praktikomis.

NUOLAIDOS. Ypatingos kainos KSEA organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose.

NARIŲ ATSTOVAVIMAS. Asociacija rūpinasi savo nariais ir atstovauja jiems profesiniuose santykiuose su valstybės, savivaldybės, visuomeninėmis institucijomis bei organizacijomis.

Daugiau informacijos apie KSEA  svetainėje adresu ksea.lt. Bendrasis KSEA kontaktas yra info@ksea.lt