Gilinti žinias naujai 

Per pusantro šimto moksleivių mokysis ir gilins žinias skaitmeninio pilietiškumo temoje: leisis į gylį, įtvirtinant svarbiausius šios sudėtingos temos aspektus, leidžiant jai veikti keičiant asmeninius ateities elgesio modelius pozityvia linkme.

Jaunimui tai unikali galimybė įgyti naujų žinių skaitmeninio pilietiškumo temoje bei gilintis į ją, bendrauti per realų fizinį kontaktą, judesį, žaidimą, per bendrystės suvokimą, keliaujant nuo aš-tu-mes ir prieinant prie to, kas visuomeniška, skaitmeniška, pilietiška.

Projekto idėja – unikaliu būdu sujungti žinias auginantį skaitmeninio pilietiškumo turinį su judesio praktikomis bei mokantis iš profesionalių žurnalistų.

Įgyvendinant projektą pasitelkta patirtis profesionalių šokio-judesio ir kūno terapeučių, nuosekliai dirbančių su Lietuvos miestų ir miestelių jaunimu, kai klausimai, kuriuos sprendžia – ne patys lengviausi.

projekto tikslas 

Didinti 9-11 klasių jaunuolių supratimą apie skaitmeninį pilietiškumą ir jo formas, ugdyti jaunimo įgūdžius ne tik identifikuoti įvairias interneto žalas bei didinti atsparumą joms, bet ir mokyti atsakingai, pozityviai ir kritiškai mąstant dalyvauti skaitmeninėje aplinkoje, suprasti, kaip konstruktyviai jų, kaip aktyvių piliečių, balsas gali būti išgirstas, kaip jiems realiai praktikuoti pilietiškumą virtualioje erdvėje.

Įtraukiami ir suaugusieji: mokyklos mokytojų, administracijos bei vaikus auginančiųjų bendruomenė. 

patirtis DALYVAUJANČIOMS klAsėms

Siekiame sukurti pasitikėjimu grįstą aplinką, įtvirtinti žinias ir skatinti elgesio pokyčius. Tai unikalus žinių kaupimo būdas, įtraukiant teorinį ir praktinį turinį bei šokio-judesio ir kūno terapiją.

Integruodami šiuos skirtingus mokymosi būdus siekiame suteikti moksleiviams holistinę ir įtraukiančią mokymosi patirtį, kuri įgalintų juos pozityviai orientuotis skaitmeniniame pasaulyje naudojantis naujais įgūdžiais bei žiniomis apie skaitmenines teises ir atsakomybę.

Kodėl verta dalyvauti? 

Tai galimybė smagiai gilinti žinias sudėtingose temose ir suvienyti savo klasę! 😉 

Žinios ir kompetencijos 

Gilinamos itin aktualios temos: skaitmeninis pėdsakas, privatumas, bendravimas internete, kritinis mąstymas, sveikas e. balansas ir probleminis interneto naudojimas (PIN), neapykantos kalba etc. 

Unikalus metodas

Sudominti, žiniai perduoti pasitelkiami ir patyriminiai kūno, šokio-judesio metodai, per juos perteikiamas suvokimas aš-tu-mes: bendruomenė. Per judesį žiūrima ir į skaitmeninio pilietiškumo temas. 

Įsitraukia profesionalai 

Mokymus veda Skaitmeninės etikos centro ekspertai ir LRT žurnalistės. Jų parengta medžiaga ir pamokos skirtos ne tik moksleiviams, bet ir mokyklos suaugusiųjų bendruomenei – mokytojams ir tėvams. 

Kaip įsitraukia mokykla?

MOKSLEIVIAI. Į projektą įsitraukusi klasė dalyvauja keturiuose susitikimuose, kurie iš viso apima 12 pamokų:

  • Trijuose mokymų susitikimuose, kurie apima 10 pamokų (jų metu nagrinėjamos skaitmeninio pilietiškumo temos, vyksta patyriminės / judesio terapijos pamokos, reflektavimas ir pasirengimas išgirstas bei aptartas temas perteikti kitiems,
  • Viename 2 pamokas mokykloje trunkančiame renginyje, kurio metu dalyvaujanti klasė pristato anksčiau aptartas temas kitiems. 

Projekto pabaigoje vyksta į vienos dienos visų projekto dalyvių susitikimą. Tai bendras renginys Vilniuje, kur kiekviena klasė dalysis įgytomis patirtimis.

MOKYTOJAI ir TĖVAI. Su skaitmeninio pilietiškumo temomis taip pat bus supažindinama mokyklos mokytojų, administracijos bei vaikus auginančiųjų bendruomenė. 

Projekto trukmė – 2024-2025 mokslo metai. 

Kam šito reikia?

Daugelis Europos šalių yra parengusios išsamias politikos sistemas ir gaires, skirtas skaitmeniniam pilietiškumui ir saugumui internete skatinti. Europoje atliekama vis daugiau tyrimų skaitmeninio pilietiškumo klausimais, kurie padeda formuoti politiką, kurti programas, įtvirtinti ugdymo praktiką, stengiamasi įvertinti iniciatyvų veiksmingumą skatinant teigiamą elgesį internete.

Tačiau nepaisant pastangų skatinti skaitmeninį raštingumą, stiprinti duomenų apsaugą ir jos  reglamentus, kovoti su dezinformacijos internete keliama grėsme demokratiniams procesams bei užkirsti kelią įvairioms piktnaudžiavimo internete formoms tampa vis sunkiau. 

Vis labiau jaučiamas poreikis glaudžiai bendradarbiauti daugeliui suinteresuotųjų šalių, intensyviau gilinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą, ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, pradedant nuo kuo jaunesnio amžiaus. Be to, dokumentuose, kur aprašomi pilietiškumo pagrindai (pvz., Pilietiškumo pagrindai, emokykla.lt), trūksta dėmesio skaitmeniniams pilietiškumo aspektams.

Skaitmeninės etikos centras pastebi tendenciją, kad paaugliai ir paauglės pernelyg daug laiko prie ekrano praleidžia internetinėms pramogoms. Didžioji dauguma jaunimo taip pat nurodo, kad naujienas apie pasaulį sužino iš dviejų pagrindinių informacijos šaltinių: TikTok ir YouTube.

Šis projektas inicijuotas supratimo, kad skaitmeninio pilietiškumo aspektai galėtų ir turėtų būti nagrinėjami kur kas plačiau bei integruojant juos į kitas ugdymo veiklas.  

Iki naujų mokslo metų pradžios belikę…

Pradėsime naujais mokslo metais 🙂

 
 

Apie Britų tarybą Lietuvoje

Britų taryba – Jungtinės Karalystės kultūrinių ryšių ir švietimo galimybių organizacija, kurios tikslas yra skatinti ir stiprinti Jungtinės Karalystės ir kitų šalių gyventojų bendradarbiavimą ir tarpusavio ryšius pasitelkiant meną, kultūrą, švietimą ir anglų kalbą. Siekdama ilgalaikių ir tvarių pokyčių milijonams žmonių visame pasaulyje, Britų taryba tiesiogiai dirba su vietos partneriais: bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir šalių vyriausybėmis. 

Britų taryba Baltijos šalyse veikia nuo 1990 metų pradžios. Per beveik tris veiklos dešimtmečius įgyvendinta dešimtys programų, veiklų ir iniciatyvų, kurių tikslas – tobulinti anglų kalbos mokymą, skatinti kultūrinį bendradarbiavimą ir plėtoti švietimo ir meno mainus tarp Jungtinės Karalystės ir Baltijos šalių.

https://www.britishcouncil.lt/

Apie „People to People“ programą

(liet. Žmonės – žmonėms)

2016 m. Britų taryba inicijavo programą „People to People“, skirtą pilietiniams ir kultūriniams ryšiams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje stiprinti. Pagrindinis šios programos tikslas – didinti sanglaudą tarp šalių bendruomenių ir įgalinti jas pačias kurti ir sėkmingai plėtoti tvarius bendruomeninius ryšius.

„People to People“ projektai Lietuvoje skatina bendruomenių sutelktumą, toleranciją, stiprina XXI amžiui būtinus gebėjimus: kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir medijų raštingumą pasitelkiant inovatyvius mokymus, socialines veiklas ir meno raiškos priemones, ugdant skirtingų lyčių, fizinių gebėjimų, amžiaus grupių, religinių įsitikinimų ir socioekonominių galimybių dalyvius.

https://www.britishcouncil.lt/programmes/people-to-people 

Kontaktai pasiteirauti apie projektą

Rasa Jauniškienė

rasa@e-etika.lt
+(370)68698686

Renata Gaudinskaitė

renata@e-etika.lt
+(370)65022467

Skaitmeninės etikos centro naujienos

Galite rasti mus ir socialiniuose tinkluose: https://www.facebook.com/skaitmeninesetikoscentras/