Startavome – fondo finansuojamas projektas pradėtas

Liepai baigiantis darbus pradėjo projekto „Probleminio interneto naudojimo (PIN) ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į pagalbą specialistui“ komanda.

Šio projekto tikslas – padėti specialistams (psichikos sveikatos specialistams, gydytojams; visuomenės sveikatos priežiūros specialistams ir švietimo specialistams) laiku atpažinti PIN ir imtis veiksmingos pagalbos.

PIN yra platus terminas, apimantis įvairias formas, tokias kaip besaikis naršymas, žaidimas, pornografijos žiūrėjimas, pirkimas internetu, video turinio žiūrėjimas, socialinių tinklų naudojimas ir pan.

Projekto darbo grupėje – psichikos sveikatos specialistai prof. dr. Vesta Steiblienė, prof. dr. Roma Jusienė, dr. Julius Neverauskas, dr. Julius Burkauskas, dr. Vilma Liaugaudaitė, skaitmeninio identiteto ir rinkodaros specialistas Dovydas Martinkaitis bei Skaitmeninės etikos centro įkūrėjos Rasa Jauniškienė ir Renata Gaudinskaitė.

Ekspertai parengs metodinę medžiagą tikslinėms specialistų grupėms ir ją nuotoliniu būdu trumpai pristatys rugsėjo 21 d., o vėliau pakvies specialistus į dienos trukmės žinių ir kompetencijų tobulinimo mokymus. Mokymus organizuosime Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Pageidaujantys jau dabar gauti daugiau informacijos ar / ir kvietimus į metodikos aptarimą arba pristatymą – rašykite mums info@e-etika.lt.


Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorija ir Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija.

Projektą finansuoja valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Skaitmeninės etikos centro parengta inf.


Iš kairės į dešinę: prof. dr. J. Neverauskas, dr. J. Burkauskas, R. Jauniškinė, prof. dr. R. Jusienė, R. Gaudinskaitė, dr. V. Liaugaudaitė.