Ateiname į pagalbą specialistams: atpažinti problemą, įvertinti ir padėti

Skaitmeninės etikos centras drauge su partneriais teikė paraišką ir gavo finansavimą įgyvendinti valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Probleminio interneto naudojimo (PIN) ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į pagalbą specialistui“.

Šis ypatingas projektas suburia tarpdisciplininę mokslininkų, praktikų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų komandą, atliepiant minimos problematikos keliamus iššūkius.

Projekto partneriai: Skaitmeninės etikos centras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorija ir Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija.

Projekto tikslai

Projekto tikslas Nr. 1 – parengti ir pritaikyti naudoti PIN mažinimo intervencijų (veiklų) įgyvendinimo metodinę medžiagą, skirtą trims specialistų grupėms: psichikos sveikatos specialistai, gydytojai; visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ir švietimo specialistai.

Tikslas Nr. 2 – sukurti ir įgyvendinti psichikos sveikatos specialistų, gydytojų, visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų specialistų žinių ir kompetencijų tobulinimo programą, kuri apima požymių (simptomų) atpažinimą ir įvertinimą, pagalbos asmeniui klausimus ir skaitmeninio raštingumo, susijusio su sveikatą tausojančiu skaitmeninių technologijų naudojimu, stiprinimą.

Tikslinės grupės

Psichikos sveikatos specialistai, gydytojai; visuomenės sveikatos priežiūros specialistai; švietimo specialistai. Viešame metodikos pristatymo (anonsavimo) renginyje bus kviečiami dalyvauti ne tik tikslinių grupių atstovai, bet ir įvairių sričių specialistai bei visi besidomintys. Netiesioginės tikslinės grupės ir svarbiausi naudos gavėjai – vaikai, jaunimas ir suaugusieji, jų šeimų nariai.

Numatomos vykdyti veiklos

Tarpdisciplininė ekspertų komanda parengs metodinę medžiagą, skirtą trims tikslinėms specialistų grupėms. Metodinę medžiagą tobulinti padės konsultacijos su tikslinių grupių atstovais apskrito stalo diskusijoje. Parengta metodika bus trumpai pristatoma viešame nuotoliniame renginyje. Remiantis parengta metodika, ekspertai paruoš specialistų žinių ir kompetencijų tobulinimo programą ir ją įgyvendins organizuojant Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje vyks po du mokymų renginius specialistams.  

Laukiami projekto rezultatai

  • Parengta ir pritaikyta naudoti intervencijų (veiklų) įgyvendinimo metodinė medžiaga trims pagrindinėms specialistų grupėms.
  • Sukurta psichikos sveikatos specialistų, gydytojų, visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų specialistų žinių ir kompetencijų tobulinimo programa, įvykę 6 programos mokymai trijuose Lietuvos miestuose, apmokyta 180 tikslinių grupių specialistų.
  • Adaptuota skaitmeninei erdvei metodikos medžiaga, prieinama visuomenei bei specialistams svetainėje https://e-etika.lt.

Perspektyva

Projekto metu parengtą moksliškai pagrįstus duomenis talpinančią metodiką bus galima naudoti  neribotą laiką bei padėti specialistams ir visuomenei argumentuoti sveikos gyvensenos pasirinkimo svarbą PIN ir nuotaikos ir nerimo sutrikimų (NNS) kontekste. Specialistai bus apmokyti ankstyvos PIN ir NNS diagnostikos. 

Projektui pasibaigus, jo tikslų siekti padės sukurta elektroninė erdvė, skirta dalintis projekto ekspertų komandos atsakymais į dažniausius ne tik tikslinių grupių, bet ir visuomenės klausimus, susijusius su PIN iššūkiais.

Ilgalaikėje perspektyvoje šis projektas prisidės prie veiksmingesnių intervencinių strategijų, grįstų algoritminiu simptomų vertinimu, įgyvendinimo ir Lietuvos jaunų suaugusiųjų bei vaikų gyvenimo kokybės gerinimo. 

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija, lėšomis.

Skaitmeninės etikos centro parengta inf.