Nuotolinio vaikų ugdymo grėsmės ir galimybės: svarbi Jūsų nuomonė!

Visą lapkričio mėnesį Vilniaus universiteto mokslininkai laukia tėvų ir vaikų pasidalinimo apie patirtis, susijusias su nuotoliniu ugdymu COVID-19 pandemijos metu. Tai jau antrasis tyrimo etapas. Tyrėjams svarbi priešmokyklinio, pradinio (1-4 klasių) ir pagrindinio (5-8 klasių) ugdymo mokinių tėvų arba globėjų, taip pat vaikų, jei jie yra 11-14 metų, nuomonė. Jūsų dalyvavimas labai svarbus teikiant moksliniais įrodymais grįstas rekomendacijas nuotoliniam mokymui, kviečiame atsakyti į žemiau pateikiamos anketos klausimus.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto bei Medicinos fakulteto mokslininkai šiuo metu vykdo projektą „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“, finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos (sut. nr. S-COV-20-11).

Projekto įgyvendinimui susibūrė didelė tarpdisciplininė mokslininkų komanda iš Vilniaus Universiteto – Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto, Sociologijos ir socialinio darbo instituto, Ugdymo mokslų instituto bei Medicinos fakulteto. Projekto vadovė – profesorė Roma Jusienė (klinikinė psichologija, raidos ir sveikatos psichologija).

Projekto idėją palaiko ir vykdant jį bendradarbiauja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Šio projekto pirmojo tyrimo etapo pagrindu parengtos ir savivaldybių švietimo centrams bei ugdymo įstaigoms pristatytos preliminarios rekomendacijos (skelbiamos ir https://www.emokykla.lt/nuotolinis/metodine-medziaga/rekomendacijos bei www.mediavaikai.lt).

Tyrimo metu gauti duomenys bus analizuojami tik apibendrinti, laikantis konfidencialumo bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Tyrimo rezultatų pagrindu Vilniaus universiteto mokslininkai parengs mokslo studiją bei galutines rekomendacijas, kurias pristatys ugdymo proceso dalyviams bendradarbiaujant su LR ŠMSM bei paskelbs svetainėse www.emokykla.lt, www.mediavaikai.lt bei www.fsf.vu.lt. Pasiteirauti apie tyrimą ir jo rezultatus galite e. paštu mediavaikai@gmail.com

Dėkojame už bendradarbiavimą ir Jūsų nuomonę!

Parengta pagal VU Filosofijos fakulteto informaciją, panaudota to paties šaltinio iliustracija