Lietuvoje – daugiau galimybių kuo anksčiau atpažinti probleminį interneto naudojimą

Tarpdisciplininė ekspertų komanda parengė ir parankinę metodinę medžiagą, kaip atpažinti, vertintu ir kaip padėti su probleminiu interneto naudojimu (PIN)susiduriantiems asmenims, galėsiančia padėti kasdieniame darbe – medicinos ir ugdymo įstaigose, visuomenės sveikatos biuruose – ypač dirbant su vaikais ir jaunimu. Visa medžiaga prieinama specialistams ir ir visiems, besidomintiems probleminiu interneto naudojimu Skaitmeninės etikos centro svetainėje https://e-etika.lt, skiltyje Pagalba specialistui.

Komanda šį rudenį vedė mokymus beveik 400 specialistų, dalindamasi įgūdžiais, kaip geriau suprasti elgesio priklausomybes ir kaip padėti įtariant ar esant PIN, probleminiam interneto naudojimui. Mokymų programa parengta pagal minėtą metodinę medžiagą.

Tai dalis projekto „Probleminio interneto naudojimo ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į pagalbą  specialistui“ rezultatų. Projektą finansavo Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Problemos aktualumas

Šiuo metu specialistams kyla daug klausimų, kaip atpažinti, kada interneto naudojimas tampa probleminiu, kaip tai veikia žmogaus sveikatą? Probleminiu interneto naudojimas tampa tada, kai žmogus pernelyg įsitraukia į veiklas internete, nebegali to kontroliuoti, dėl ko nukenčia svarbios jo gyvenimo sritys (sveikata, santykiai, darbas ar mokslas).

Moksliniai tyrimai rodo, kad kone kas dešimtas žmogus pasaulyje gali susidurti su probleminiu interneto naudojimu (PIN), kartais turinčiu itin skaudžių pasekmių ne tik paties asmens gyvenimui, bet ir jo šeimai bei aplinkiniams.

Projektą „Probleminio interneto naudojimo ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į pagalbą  specialistui“ įgyvendino Skaitmeninės etikos centrasLietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorija ir Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija.

Projektą finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas prie Sveikatos apsaugos ministerijos.