Tarptautinis 14 šalių projektas – BootStRaP tyrimas

Tai novatoriškas Europoje atliekamas tyrimas, skirtas atliepti iššūkius ir mažinti rizikas, susijusias su paauglių – skaitmeninės kartos – žalingu naudojimusi internetu. Tyrėjai siekia padėti jauniems žmonėms ugdytis sveikus interneto naudojimo įgūdžius, kol tai netapo problema bei padėti tėvams, globėjams, mokytojams ir medikams suprasti interneto probleminio naudojimo rizikas. Mokslinio tyrimo rezultatai taip pat bus skirti ir socialinės bei sveikatos politikos pokyčiams tarptautiniu mastu. 

Kviečiame susipažinti su trumpu tyrimą pristatančiu video (šiuo metu tik anglų k., galima pasirinkti automatinį vertimą į lietuvių). 

Tyrimas BootStRaP* yra pirmas tokio didžiulio masto projektas, kuriame bus naudojama standartizuota interneto naudojimo poveikio jauniems žmonėms analizė dalyvaujant per 10 tūkstančių tiriamųjų 9 Europos šalyse.  

* angl. Boosting Societal Adaptation and Mental Health in a Rapidly Digitizing, Post-Pandemic Europe, iš šių žodžių yra kilęs projekto pavadinimas: BootStRaP.

Tyrime dalyvauja 9 šalių moksleiviai

Įsitraukusių mokyklų bendruomenės padės mokslininkams geriau suprasti, kaip jaunimas naudojasi internetu, nustatyti, koks elgesys yra žalingas ir kaip galima tai spręsti.

Naudodami specialiai sukurtą programėlę  mokslininkai analizuos, kaip tūkstančiai paauglių iš įvairių Europos šalių, kultūrų, socioekonominių sluoksnių ir ugdymo sistemų naudojasi internetu kiekvieną dieną. 

Trejų metų laikotarpiu 1200 moksleivių bus pakviesti tapti tyrimo dalyviais (pritariant jų tėvams / globėjams), o keletas iš jų, drauge su mokytojais, turės galimybę prisijungti prie tyrėjų komandos. Tai unikali galimybė dalyvauti projekte drauge su pasaulyje žinomiausiais pasaulio psichikos sveikatos tyrimų srities ekspertais ir mokslininkais.

Kas įgyvendina?

Tyrimui vadovauja Hertfordšyro universiteto (Jungtinės Karalystės) mokslininkai, dalyvauja pasauliniai ekspertai, bendradarbiaujantys su Pasaulio sveikatos organizacija.

Iš viso projekte dalyvauja 14 šalių, 22 institucijos (daugiausia universitetai). Tyrimas įtrauks mokyklas 9-iose Europos šalyse, tarp jų ir Lietuvą.  

Ko siekiama?

Mažinti žalingą skaitmenizacijos proceso poveikį jaunų žmonių psichikos sveikatai – probleminį interneto naudojimą (PIN) ir inicijuoti pokyčius sveikatos apsaugos ir socialinės politikos srityse bei jas įgyvendinanti suburiant pirmaujančių Europos mokslininkų ir medicinos darbuotojų konsorciumą. 

Esminiai projekto žingsniai

Ο  Sumažinti žalingo naudojimosi internetu riziką tarp paauglių.
Ο  Suprasti, kas ir kodėl nulemia šią riziką.
Ο  Sukurti programėlę (BootstAPP), kuri leistų atlikti tyrimą.
Ο  Parengti rekomendacijas dėl probleminio interneto naudojimo (PIN) šalių vyriausybėms tarptautiniu mastu.

Programėlė BootstrAPP

Kad mokslininkai suprastų elgesio modelius ir nustatytų, kaip jie gali pakenkti sveikatai ar ją pabloginti, programėlė registruos tokius veiksnius kaip: naudojimosi internetu laikas, prieigos trukmė, turinys ir sąveika su juo.

Tyrimo dalyviams taip pat bus teikiama informacija apie sveikesnius naudojimosi internetu būdus, galimus elgesio pokyčius, siekiant sumažinti interneto probleminio naudojimo ar jo išsivystymo ateityje riziką. 

Atsižvelgiant į šiuos duomenis bus formuojamos sveikesnio naudojimosi internetu gairės ir apibrėžiama, kaip elgesio pokyčiai gali sumažinti rizikas ir padėti išvengti galimo probleminio interneto naudojimo būklės ateityje. 

Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti žalingą skaitmenizacijos poveikį jaunų žmonių psichikos sveikatai inicijuojant pokyčius sveikatos apsaugos ir socialinės politikos srityse.

Kas dalyvauja iš Lietuvos? 

3 gimnazijos, įsitraukusios į projektą.

Vilniaus Žvėryno gimnazija 

Prezidento V. Adamkaus gimnazija 

Palangos Senoji gimnazija 

Projekto tyrimo komanda Lietuvoje

Lietuvoje projektą koordinuoja Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, bendradarbiaudamas su Skaitmeninės etikos centru. Tyrėjai priklauso darbo grupėms, atsakingoms už tyrimo dalyvių pritraukimą ir išlaikymą bei projekto projekto išorės komunikaciją ir rezultatų sklaidą (WP1 ir WP5). 

DR. JULIUS BURKAUSKAS

Projekto vadovas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

DR. VILMA JAKIENĖ

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)

RASA JAUNIŠKIENĖ 

LSMU ir Skaitmeninės etikos centras

RENATA GAUDINSKAITĖ

LSMU ir Skaitmeninės etikos centras

PROJEKTO TYRIMO Grupė, vadinama WP 1
vaidmuo: tyrimo dalyvių įtraukimas ir IŠLAIKYMAS (mokyklos ir moksleiviai)

Vadovaujantis partneris ir dalyviai: LSMU, ICS-HUB, visi partneriai. 

Vykdoma užduotis: pamečiui įtraukti tris paauglių (12–16 m.) grupes 9 Europos šalyse, siekiant įvertinti galimus PIN rizikos veiksnius ir įgyvendinti bandomąją intervenciją, po kurios vyktų tikslinė PIN intervencija. 

Grupė suburs tris atskiras jaunimo grupes rizikos veiksnių įvertinimui, prevencinės intervencijos išbandymui ir intervencijos poveikio tyrimams siekiant sumažinti PUI riziką. 

Grupė yra atsakinga, kad visi valdymo, teisiniai ir etiniai klausimai, įskaitant susijusius su: 
  • nepilnamečių tyrimais, pvz., žmogaus teisių klausimai,
  • sutikimu, saugumu ir privatumu,
  • skaitmeniniu elgesio ir interneto naudojimo stebėjimu,
  • paskatų naudojimu,

atitiktų reikalavimus ir būtų patvirtinti šalyse, vietos tyrimų etikos komitetų. 

 
PROJEKTO TYRIMO Grupė, vadinama WP 5:
vaidmuo: Visuomenės ir politikos pokyčiai, kuriais siekiama plataus masto POKYČIŲ 

Vadovaujantis partneris ir dalyviai: LSMU, ICS-HUB, visi partneriai. 

Ši komanda atsakinga už efektyvią projekto komunikaciją ir rezultatų sklaidą. Tarp grupės darbų: sukurti rekomendacijų rinkinį, pagrįstą bendru supratimu apie skaitmeninius žmogaus teisių standartus, kuriuos naudotų privatūs paslaugų teikėjai ir kitos suinteresuotosios šalys, siekdamos sumažinti visuomeninę probleminio interneto riziką bei kreiptis į politikos formuotus, didinant supratimą apie probleminio interneto naudojimo sukeliamas išlaidas ir naštą sveikatos sistemoms bei rekomenduoti įrodymais pagrįstas prevencijos strategijas. Tikslas:

  • Didinti visuomenės informuotumą apie interneto probleminio naudojimo naštą, išlaidas ir pagrindinius PIN skatinančius mechanizmus. 
  • Skatinti sveiką naudojimąsi internetu, įskaitant pagrindinių žmogaus teisių stiprinimą. 
  • Užtikrinti koordinuotą bendravimą nacionaliniu lygiu, siekiant padidinti dalyvavimą.
  • Viešinti projekto rezultatus pasibaigus projektui.
 

Ilgalaikis tyrimas 

BootStRaP projektas yra ilgalaikis tarptautinis tyrimas. Jo  atsiradimo šaknys siejasi su ankstesne Europos probleminio interneto naudojimo tinklo (angl. COST action, Net&Me 218-2022) veikla, kurios sėkmė gerokai išplėtė pasaulinį supratimą apie sveikatos, interneto naudojimo ir elgesio sąsajas.

Tinklo veikla reikšmingai prisidėjo auginant supratimą ir ryšį tarp sveikatos ir naudojimosi internetu bei elgesio, kuri siejasi su besaikiu lošimu, vaizdo žaidimais, pornografijos žiūrėjimu, probleminiu apsipirkinėjimu internete, kiberchondrija. Minėto tinklo išvados prisidėjo prie pokyčių: Pasaulio sveikatos organizacija nutarė sutrikimams priskirti žaidimų sutrikimą (angl. gaming Disorder). 

Kada naudojimasis internetu tampa problema?

Daliai žmonių, aktyviai besinaudojančių internetu, jo naudojimas gali tapti probleminiu.

Kai veiklai internete pradedamas teikti prioritetas, kai ją tampa sunku nutraukti ar sustabdyti ir kai tai pradeda trukdyti kitoms svarbioms žmogaus gyvenimo sritims – santykiams, sveikatai, mokslui, darbui, poilsiui ar kt. – tai vadinama probleminiu interneto naudojimu, PIN.

Dažniausios PIN formos yra žaidimai, lošimas, apsipirkinėjimas internetu, pornografijos žiūrėjimas, socialinių tinklų naudojimas ir kt. PIN yra elgesio priklausomybė, lyginama su įprastinėms medžiagų – alkoholio, narkotikų, tabako, azartinių lošimų – priklausomybėms.

Dėl augančių PIN mastų visame pasaulyje psichikos sveikatos ir socialinės sistemos patiria vis didėjančią naštą.

Svarbu žinoti

Lietuvoje jau atliktų tyrimų duomenys apie mūsų šalies vaikus

Vilniaus universiteto mokslininkai, su kuriais bendradarbiauja Skaitmeninės etikos centras, atlikę tyrimą „Ilgalaikis ekranų poveikis vaikų fizinei ir psichikos sveikatai“, pastebėjo aiškias sąsajas tarp ekranų laiko ir mokymosi motyvacijos, pasiekimų ir neigiamo poveikio vaikų pažintinei raidai.

Naudojimasis ekranais pramogų tikslais – vienas iš emocinių ir elgesio bei miego sunkumų rizikos veiksnių, o PIN – reikšmingas veiksnys aiškinant pradinukų ir paauglių emocinių ir elgesio sunkumų riziką. Mažiausią mokymosi motyvaciją ir mažiausius mokymosi pasiekimus turi vaikai, kurių namuose nėra nustatytų taisyklių arba jų nebuvo nuosekliai laikomasi ankstesniuose raidos etapuose.

Susipažinkite su mokslininkų rekomendacijomis visuomenei.

Kontaktai pasiteirauti apie projektą

Rasa Jauniškienė

rasa@e-etika.lt
868698686

Renata Gaudinskaitė

renata@e-etika.lt
865022467

Skaitmeninės etikos centro naujienos

Norite nepraleisti naujausios informacijos? Lengviausia – pasekus mus čia: https://www.facebook.com/skaitmeninesetikoscentras/