Tarptautinis 14 šalių PROJEKTAS 

Tyrimo pavadinimas: Visuomenės prisitaikymo didinimas ir psichikos sveikatos gerinimas į skaitmenizavimąsi vis labiau įsitraukiančioje popandeminėje Europoje (angl. Boosting Societal Adaptation and Mental Health in a Rapidly Digitalizing, Post-Pandemic Europe,  BootStRaP). 

BootStRaP projektas yra novatoriškas Europoje atliekamas tyrimas, skirtas atliepti iššūkius ir mažinti rizikas, susijusias su žalingu paauglių – skaitmeninės kartos – naudojimusi internetu. Tyrėjai siekia padėti jauniems žmonėms ugdytis sveikus interneto naudojimo įgūdžius, kol tai netapo problema bei padėti tėvams ir globėjams, mokytojams, medikams suprasti probleminio interneto naudojimo rizikas.

Tai pirmas tokio didžiulio masto projektas, kuriame bus naudojama standartizuota interneto naudojimo poveikio jauniems žmonėms analizė dalyvaujant tokiam skaičiui tiriamųjų ir tokioms įvairioms grupėms.

*BootStRaP pavadinimas kilęs iš projekto šūkio anglų kalba: Boosting Societal Adaptation and Mental Health in a Rapidly Digitalizing, Post-Pandemic Europe. 

Kas organizuoja?

Projektui vadovauja Hertfordšyro universiteto mokslininkai, dalyvauja pasauliniai ekspertai, bendradarbiaujantys su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).  Dalyvauja 14 šalių, 22 institucijos (daugiausia universitetai). Tyrimas įtrauks mokyklas 9 šalyse, tarp jų ir Lietuva.  

Ko siekia? 

Suburti pirmaujančių Europos mokslininkų ir medicinos darbuotojų konsorciumą, siekiant kovoti su augančia socialine problema – probleminiu interneto naudojimu (PIN) ir inicijuoti pokyčius sveikatos apsaugos ir socialinės politikos srityse bei jas įgyvendinant.

Įsitraukusių mokyklų bendruomenės padėti mokslininkams suprasti, kaip jaunimas naudojasi internetu, nustatyti, koks elgesys yra žalingas ir kaip galima tai spręsti. 

4-9 Lietuvos mokyklos įvairiuose miestuose dalyvaus projekte. Trejų metų laikotarpiu 1200 moksleivių bus pakviesti tapti tyrimo dalyviais (pritariant jų tėvams / globėjams), o keletas iš jų, drauge su mokytojais turės galimybę prisijungti prie tyrėjų komandos. Tai unikali galimybė dalyvauti projekte drauge su pasaulyje žinomiausiais pasaulio psichikos sveikatos tyrimų srities ekspertais ir mokslininkais.

Moksleiviai kviečiami ne tik dalyvauti – tam tikrais atvejais jie turės galimybę tapti tyrėjų komandos dalimi, kad padėtų tyrėjams geriau atliepti jaunosios kartos psichikos sveikatos poreikius. Naudodami specialiai sukurtą programėlę  mokslininkai stebės ir analizuos, kaip tūkstančiai savanorių paauglių iš įvairių Europos šalių, kultūrų, socioekonominių sluoksnių ir ugdymo sistemų naudojasi internetu kiekvieną dieną.

Programėlė BotstrAPP

Kad mokslininkai suprastų elgesio modelius ir nustatytų, kaip jie gali pakenkti sveikatai ar pabloginti sveikatą, programėlė registruos tokius veiksnius kaip naudojimosi internetu laikas, prieigos trukmė, peržiūrimas turinys ir sąveika su juo. Dalyviams taip pat bus pasiūlyta informacija apie sveikesnius naudojimosi internetu būdus, galimus elgesio pokyčius, siekiant sumažinti probleminio interneto naudojimo ir jo išsivystymo ateityje riziką. 

Atsižvelgiant į šiuos duomenis bus formuojamos sveikesnio naudojimosi internetu gairės ir apibrėžiama, kaip elgesio pokyčiai gali sumažinti rizikas ir padėti išvengti galimo probleminio interneto naudojimo būklės ateityje. Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti žalingą skaitmenizacijos poveikį jaunų žmonių psichikos sveikatai inicijuojant pokyčius sveikatos apsaugos ir socialinės politikos srityse.

PROJEKTO KOMANDA LIETUVOJE 

Lietuvoje projektą koordinuoja Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, bendradarbiaudamas su Skaitmeninės etikos centru. Tyrėjai priklauso darbo grupėms, atsakingoms už tyrimo dalyvių pritraukimą ir išlaikymą bei projekto projekto išorės  komunikaciją ir rezultatų sklaidą (WP1 ir WP5). 

DR. JULIUS BURKAUSKAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU).

DR. VILMA JAKIENĖ

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU).

RASA JAUNIŠKIENĖ 

LSMU ir Skaitmeninės etikos centras. 

RENATA GAUDINSKAITĖ 

LSMU ir Skaitmeninės etikos centras. 

Grupė WP 1:
tyrimo dalyvių įtraukimas ir IŠLAIKYMAS (mokyklos ir moksleiviai)

Vadovaujantis partneris ir dalyviai: LSMU, ICS-HUB, visi partneriai. 

Skiama pamečiui įtraukti tris paauglių (12–16 m.) grupes 9 Europos šalyse, siekiant įvertinti galimus PIN rizikos veiksnius ir įgyvendinti bandomąją intervenciją, po kurios vyktų tikslinė PIN intervencija. 

Grupė suburs tris atskiras jaunimo grupes rizikos veiksnių įvertinimui, prevencinės intervencijos išbandymui ir intervencijos poveikio tyrimams siekiant sumažinti PUI riziką. 

Grupė yra atsakinga, kad visi valdymo, teisiniai ir etiniai klausimai, įskaitant susijusius 
  • su nepilnamečių tyrimais, pvz., žmogaus teisių klausimai,
  • susiję su sutikimu, saugumu ir privatumu,
  • su skaitmeniniu elgesio ir interneto naudojimo stebėjimu bei
  • su paskatų naudojimu,

atitiktų reikalavimus ir būtų patvirtinti vietos tyrimų etikos komitetų. 

 
Grupė WP 5:
Visuomenės ir politikos pokyčiai, kuriais siekiama plataus masto POKYČIŲ 

Vadovaujantis partneris ir dalyviai: LSMU, ICS-HUB, visi partneriai. 

Ši komanda atsakinga už efektyvią projekto komunikaciją ir rezultatų sklaidą. Tarp grupės darbų: sukurti rekomendacijų rinkinį, pagrįstą bendru supratimu apie skaitmeninius žmogaus teisių standartus, kuriuos naudotų privatūs paslaugų teikėjai ir kitos suinteresuotosios šalys, siekdamos sumažinti visuomeninę probleminio interneto riziką bei kreiptis į politikos formuotus, didinant supratimą apie probleminio interneto naudojimo sukeliamas išlaidas ir naštą sveikatos sistemoms bei rekomenduoti įrodymais pagrįstas prevencijos strategijas. Tikslas:

  • Didinti visuomenės informuotumą apie interneto probleminio naudojimo naštą, išlaidas ir pagrindinius PIN skatinančius mechanizmus. 
  • Skatinti sveiką naudojimąsi internetu, įskaitant pagrindinių žmogaus teisių stiprinimą. 
  • Užtikrinti koordinuotą bendravimą nacionaliniu lygiu, siekiant padidinti dalyvavimą.
  • Viešinti projekto rezultatus pasibaigus projektui.
 

Ilgalaikis tyrimas 

„BootStraP“ projektas yra ilgalaikis tarptautinis tyrimas, turintis savo tapatybę. Jo  atsiradimo šaknys siejasi su ankstesne Europos probleminio interneto naudojimo tinklo (COST action, Net&Me 218-2022) veikla, kurios sėkmė gerokai išplėtė pasaulio supratimą apie sveikatos, interneto naudojimo ir elgesio sąsajas.

Tinklo COST ACTION veikla reikšmingai prisidėjo auginant pasaulinį supratimą ir ryšį tarp sveikatos ir naudojimosi internetu bei elgesio, kuri siejasi su besaikiu lošimu, žaidimais, pornografijos žiūrėjimu, probleminiu apsipirkinėjimu internete ir kiberchondrija. Minėto tinklo išvados prisidėjo prie pokyčių, pvz., Pasaulio sveikatos organizacija nutarė sutrikimams priskirti žaidimų sutrikimą (angl. gaming Disorder). 

Daliai žmonių, aktyviai besinaudojančių internetu, jo naudojimas gali tapti probleminiu.

Kai veiklai internete pradedamas teikti prioritetas, kai ją tampa sunku nutraukti ar sustabdyti ir kai tai pradeda trukdyti kitoms svarbioms žmogaus gyvenimo sritims – santykiams, sveikatai, mokslui, darbui, poilsiui ar kt. – tai vadinama probleminiu interneto naudojimu, PIN.

Dažniausios PIN formos yra žaidimai, lošimas, apsipirkinėjimas internetu, pornografijos žiūrėjimas, socialinių tinklų naudojimas ir kt. PIN yra elgesio priklausomybė, lyginama su įprastinėms medžiagų – alkoholio, narkotikų, tabako, azartinių lošimų – priklausomybėms.

Dėl augančių PIN mastų visame pasaulyje psichikos sveikatos ir socialinės sistemos patiria vis didėjančią naštą.

svarbu žinoti

Lietuvoje jau atliktų tyrimų duomenys apie mūsų šalies vaikus

Vilniaus universiteto mokslininkai, su kuriais bendradarbiauja Skaitmeninės etikos centras, atlikę tyrimą „Ilgalaikis ekranų poveikis vaikų fizinei ir psichikos sveikatai“, pastebėjo aiškias sąsajas tarp ekranų laiko ir mokymosi motyvacijos, pasiekimų ir neigiamo poveikio vaikų pažintinei raidai.

Naudojimasis ekranais pramogų tikslais – vienas iš emocinių ir elgesio bei miego sunkumų rizikos veiksnių, o PIN – reikšmingas veiksnys aiškinant pradinukų ir paauglių emocinių ir elgesio sunkumų riziką. Mažiausią mokymosi motyvaciją ir mažiausius mokymosi pasiekimus turi vaikai, kurių namuose nėra nustatytų taisyklių arba jų nebuvo nuosekliai laikomasi ankstesniuose raidos etapuose.

Susipažinkite su mokslininkų rekomendacijomis visuomenei.

Skaitmeninės etikos centro naujienos 

Norite nepraleisti naujausios informacijos? Lengviausia – pasekus mus čia: https://www.facebook.com/skaitmeninesetikoscentras/