Kaip mus saugos ES dirbtinio intelekto aktas

2023-06-19

Europos Parlamento inf. Dirbtinio intelekto (DI) naudojimą ES reglamentuos Dirbtinio intelekto aktas. Tai pirmosios pasaulyje DI veiklos taisyklės. Sužinokite, kaip jos jus apsaugos.

   

ES, įgyvendindama savo skaitmeninę strategiją, nori reglamentuoti DI, kad užtikrintų geresnes šios novatoriškos technologijos kūrimo ir naudojimo sąlygas. Dirbtinis intelektas gali atnešti daug naudos, pvz., užtikrinti geresnę sveikatos priežiūrą, saugesnį ir švaresnį transportą, efektyvesnę gamybą ir pigesnį bei tvaresnį energijos vartojimą.

2021 m. balandžio mėn. Europos Komisija pasiūlė pirmąją ES dirbtinio intelekto reguliavimo sistemą. Joje siūloma DI sistemas, kurios gali būti naudojamos įvairiose programose, analizuoti ir klasifikuoti pagal jų keliamą riziką naudotojams. Skirtingi rizikos lygiai reikš didesnį arba mažesnį reguliavimą. Patvirtinus jas, tai bus pirmosios pasaulyje dirbtinio intelekto taisyklės.

Ko siekia Europos Parlamentas DI teisėkūroje?
Europarlamento prioritetas yra užtikrinti, kad ES naudojamos dirbtinio intelekto sistemos būtų saugios, skaidrios, atsekamos, nediskriminuojančios ir nekenksmingos aplinkai. Kad būtų išvengta žalingų padarinių, dirbtinio intelekto sistemas turėtų prižiūrėti žmonės, o ne automatizavimas.

Parlamentas taip pat nori nustatyti technologiškai neutralią, vienodą dirbtinio intelekto apibrėžtį, kurią būtų galima taikyti būsimoms DI sistemoms.

DI aktas: skirtingos taisyklės skirtingiems rizikos lygiams
Naujosiose taisyklėse nustatytos paslaugų teikėjų ir naudotojų pareigos, atsižvelgiant į dirbtinio intelekto keliamą riziką. Nors daugelis dirbtinio intelekto sistemų kelia minimalią riziką, jas vis tiek reikia įvertinti.

Nepriimtina rizika

Nepriimtinos DI rizikos – tai sistemos, kurios laikomos keliančiomis grėsmę žmonėms ir jos bus draudžiamos. Joms priskiriamos šios sistemos:

 • kognityvinis asmenų ar konkrečių pažeidžiamų grupių elgesio manipuliavimas (pvz., balsu aktyvuojami žaislai, skatinantys pavojingą vaikų elgesį);
 • socialinių balų suteikimas, t. y. žmonių klasifikavimas pagal elgesį, socialinį ir ekonominį statusą, asmenines savybes;
 • realiuoju laiku ir nuotoliniu būdu veikiančios biometrinės atpažinimo sistemos, pvz., veido atpažinimas.

Gali būti leistinos tam tikros išimtys. Tarkime, nuotolinio biometrinio atpažinimo sistemos, kai atpažinimas atliekamas gerokai po tam tikro laiko, bus leidžiamos vykdant baudžiamąjį persekiojimą už sunkius nusikaltimus ir tik gavus teismo leidimą.

Didelė rizika

Neigiamą poveikį saugumui ar pagrindinėms žmogaus teisėms darančios sistemos bus laikomos didelę DI riziką keliančiomis ir bus skirstomos į dvi kategorijas.

Pirmoji, tai DI sistemos, naudojamos produktuose, kuriems taikomi ES produktų saugos teisės aktai. Tai apima žaislus, aviaciją, automobilius, medicinos prietaisus ir keltuvus.

Antroji, tai DI sistemos, patenkančios į aštuonias konkrečias sritis, kurios turės būti registruojamos ES duomenų bazėje:

 • fizinių asmenų biometrinis identifikavimas ir kategorizavimas;
 • ypatingos svarbos infrastruktūros valdymas ir veikimas;
 • švietimas ir profesinis mokymas;
 • įdarbinimas, darbuotojų valdymas ir galimybė dirbti savarankiškai;
 • galimybė pasinaudoti pagrindinėmis privačiomis ir viešosiomis paslaugomis bei išmokomis;
 • teisėsauga;
 • migracijos, prieglobsčio ir sienų kontrolės valdymas;
 • pagalba aiškinant ir taikant įstatymus.

Visos didelės rizikos DI sistemos bus vertinamos prieš joms patenkant į rinką ir per visą jų gyvavimo laikotarpį.

Generatyvinis dirbtinis intelektas, kaip „ChatGPT“, turės atitikti skaidrumo reikalavimus:

 • atskleisti, kad turinys sukurtas naudojant dirbtinį intelektą;
 • sukurti modelį, kuris neleistų kurti neteisėto turinio;
 • skelbti mokymui naudotų duomenų, apsaugotų autorių teisėmis, santraukas.

Ribota rizika

Ribotos rizikos dirbtinio intelekto sistemos turėtų atitikti minimalius skaidrumo reikalavimus, kurie leistų naudotojams priimti šia informacija pagrįstus sprendimus. Po sąveikos su programomis vartotojas galės nuspręsti, ar nori toliau jomis naudotis. Vartotojai turėtų būti informuojami, kai sąveikauja su dirbtiniu intelektu. Tai apima DI sistemas, kurios generuoja arba manipuliuoja garso ar vaizdo turiniu (pvz., išmanusis vaizdo ir garso klastojimas, angl. deepfake).

Nuotrauka – Unsplash, Google DeepMind. Informacijos šaltinis: Europos Parlamento naujienos


Besidomintiems giliau: