Našta pasaulio visuomenei – probleminis interneto naudojimas. Konferencijos įrašas

Rugsėjo 30 d. tarptautinėje Lietuvoje vykusioje konferencijoje „Probleminis interneto naudojimas (PIN) ir internetinės priklausomybės: pagalba ir perspektyvos“ susitiko Lietuvos probleminio interneto naudojimo srities mokslininkai ir viešėjo pasaulyje plačiai žinomi ir daug šioje srityje nuveikę ekspertai.

Lietuvoje viešėjo ypatingos mokslo pasaulio žvaigždės: prof. dr. Marc N. Potenza (JAV), vienas iš 5 proc. labiausiai pasaulyje cituojamų psichiatrų, kalbančių probleminio interneto naudojimo tema ir prof. dr. Zsolt Demetrovics (Gibraltaras, JK), pasaulinis žaidimų ir lošimų internete tyrimų lyderis.

Renginiu siekta aptarti PIN iššūkius žmogaus psichikos ir fizinei sveikatai bei visai visuomenei ir ieškoti išeičių iš santykio su skaitmeniniu pasauliu sukeltų problemų. Į konferenciją buvo kviečiami visi, kurie domisi PIN tema ar dirba su žmonėmis, susiduriančiais su šia problema.

Pasaulinių ekspertų pranešimai

Pagrindinį konferencijos pranešimą „Pasaulinis paralyžius – šiuolaikinės elgesio priklausomybės“ skaitė prof. dr. Marc N. Potenza, pasaulinis priklausomybių psichiatrijos ekspertas (lošimai, žaidimai, pornografija). Jis teigė, kad PIN žinoma žala apima psichikos sutrikimų vystymąsi, o ypač pažeidžiama grupė – jaunuoliai, nes kognityviniai, akademiniai ir socialiniai sutrikimai yra ilgalaikiai.

Ankstyvos intervencijos ir prevencijos galimybės teikia vilčių, kad bus sumažinta žala sveikatai ir visuomenei.

Prof. dr. Marc N. Potenza

Į probleminį elgesį internete veda motyvacija pabėgti nuo sunkumų realiame gyvenime 

Pranešimą „Kodėl dirbant su elgesio priklausomybėmis svarbi motyvacija?“ skaitė pasaulinis žaidimų ir lošimų internete tyrimų lyderis prof. dr. Zsolt Demetrovics.

Bene svarbiausia ir įdomiausia mokslininko žinutė, kad neretai į probleminį elgesį internete veda motyvacija pabėgti nuo sunkumų realiame gyvenime, o ne tos veiklos sukeliamas pasitenkinimo jausmas. Dėl to specialistai turėtų atkreipti dėmesį, kad priklausomybės vystymuisi gali būti svarbus ne tik laikas, praleistas internete, bet ir interneto naudojimo tikslas.

Prof. dr. Zsolt Demetrovics

Konferencijos atgarsiai

Detaliai apie konferenciją:

Renginį atidarė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patarėja Simona Bieliūnė patvirtino, kad PIN yra aktuali šiuolaikinės visuomenės problema, todėl būtina gerai suprasti šio reiškinio biologinius ir psichosocialinius mechanizmus bei kurti įrodymais grįstas intervencijos ir prevencijos strategijas.

LSMU Neuromokslų instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Naginienė atkreipė dėmesį ir pasidžiaugė, kad instituto moksliniai tyrimai elgesio medicinos srityje, apimantys ir PIN temą, yra atpažįstami ir žinomi pasaulyje. Tad LSMU atstovai, bendradarbiaudami su pasaulinio lygio tyrėjais, tokiais kaip kviestiniai konferencijos dalyviai, pagrįstai gali vadintis šios tematikos ambasadoriais Lietuvoje.

Prof. dr. Vesta Steiblienė, gydytoja psichiatrė-psichoterapeutė, atstovaujanti LSMU Psichiatrijos klinikai, Neuromokslų institutui ir LBPD, savo pranešime pristatė dažniausiai pasitaikančias elgesio priklausomybes ir jų diagnostinius kriterijus bei atkreipė dėmesį, kad ne visos elgesio priklausomybės šiuo metu yra įtrauktos į Tarptautinį ligų klasifikacijos sąrašą, nes vis dar trūksta patikimų mokslinių duomenų apie specifiniam probleminiam elgesiui būdingus simptomus. Plačiau aptarta ir viena iš su interneto naudojimu susijusių priklausomybių – priklausomybė virtualiam seksui.

PIN tematika plačiai nagrinėta dr. Juliaus Burkausko (LSMU Neuromokslų institutas, LBPD) kartu su Hertfordšyro universiteto prof. Naomi A. Fineberg parengtame pranešime: pabrėžta , kad PIN – platus terminas, apimantis įvairias interneto naudojimo formas, tokias kaip besaikį žaidimą, pornografijos žiūrėjimą, pirkimą, video turinio žiūrėjimą, socialinių tinklų naudojimą ir kt.

Vis didėja susirūpinimas PIN įtaka visuomenės sveikatai ir poveikiu visuomenei visose vartotojų amžiaus grupėse, įskaitant ypač pažeidžiamus vaikus ir jaunimą.

Dr. J. Burkauskas pristatė ir pasiekimus dalyvaujant COST (angl. tarpvyriausybinės Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje sistemos) veikloje CA16207 „Europos probleminio interneto naudojimo tinklas“. Pabrėžta, kad nuveiktas svarbus darbas, tačiau išlieka poreikis geriau suprasti PIN  besikeičiančioje aplinkoje, gerinti asmenų, šeimos ir visuomenės sveikatą.

Vyresnių klasių mokinių PIN sąsajas su fiziniu aktyvumu ir psichologine sveikata nagrinėjo gyd. psichiatras-psichoterapeutas, „Romuvos“ klinikos vadovas, Mindaugas Jasulaitis, pažymėjęs, kad dėl PIN paaugliams gali pasireikšti funkciniai sunkumai, suprastėti pažymiai, sutrikti mokymosi procesas, pasireikšti psichopatologiniai simptomai.

Gydytojas psichiatras-psichoterapeutas Mindaugas Jasulaitis

Medicinos psichologė-psichoterapeutė prof. dr. Roma Jusienė iš Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto pristatė mokslinius tyrimus, nagrinėjančius PIN įtaką vaikų ir jaunimo sveikatai. Mokslininkė pabrėžė, kad tėvai ir kiti suaugusieji yra svarbiausias elgesio modelis ir parama vaikams ir jaunimui, susiduriančiam su skaitmeninio pasaulio iššūkiais. Tai sritis, kurioje nėra vienareikšmių atsakymų, visada galvokime, kiek, kokiu tikslu ir kokiomis aplinkybėmis naudojamasi ekranais. Laikas, kiek vaikai leidžia prie ekrano yra svarbu, bet labai svarbu ir turinys. Plačiau apie Lietuvoje atliekamus tyrimus, susijusius su ekranų poveikiu vaikų sveikatai galima rasti www.mediavaikai.lt.

Prof. dr. Roma Jusienė

Prof. R. Jusienė taip pat dalyvavo renginio diskusijoje, kurią moderavo Skaitmeninės etikos centro steigėja Renata Gaudinskaitė, kalbinusi ir psichologę Ievą Daniūnaitę (Paramos vaikams centras), technologijų žurnalistą Luką Keraitį („Žinių radijas“, LRT „Mokslo sriuba“) ir LSMU Psichiatrijos klinikos atstovą dr. Darių Jokūbonį. Esminės pokalbio įžvalgos:

  • Diskusijos dalyviai vieningai sutarė, kad ekonominę naudą iš interneto produktų bei paslaugų gaunantys subjektai turi įsipareigoti ir bendradarbiauti kuriant saugią aplinką vartotojams.
  • Probleminis interneto naudojimas – platus ne tik apibrėžime, bet ir atsakomybėse: nuo asmeninės atsakomybės iki valstybiniu lygiu daromų sprendimų.
  • Vienas lauke nesi karys – bet kokios priklausomybės atveju, reikalinga pagalba iš įvairių pusių. Dirbant su interneto priklausomybės rizikomis prevenciškai – reikia vieningų pastangų, asmeninio lygmens, šeimos, ugdymo ir kitų įstaigų: turime veikti kartu, tik bendradarbiaudami galime padėti.
  • Ypač svarbu anksti identifikuoti problemas ir suteikti pagalbą ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir šeimų edukacijai.
  • Svarbi suaugusiųjų atsakomybė – turime mes, suaugusieji padaryti tam tikrus dalykus, juk ikimokyklinukas neturi pats spręsti, kada jam eiti miegoti.
  • Visuomenės dalyvavimas (įskaitant jaunimą) – esminis, generuojant reikšmingus tyrimams ir gydymo intervencijoms keliamus klausimus, kuriant racionalią, subalansuotą ir perspektyvią visuomenės sveikatos politiką.

Konferenciją organizavo Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija (LBPD), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Higienos institutas (HI), Lietuvos psichiatrų asociacija (LPA) ir Skaitmeninės etikos centras (SEC).

Parengė dr. Julius Burkauskas.