Peržvelgiant šiuos klausimynus, galima geriau suprasti probleminio elgesio specifiką, tačiau įtariant problemą, klausimynų įverčių reikšmes būtina aptarti su specialistais, kurie turi vadovautis Lietuvos psichologų sąjungos skelbiamu „Testų naudojimo reglamentu“ 

PIN vertinti skirti klausimynai

Vaikams ir paaugliams. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė,
angl. Compulsive Internet Use Scale, CIUS-vp

Tėvams. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė,
angl. Compulsive Internet Use ScaleCIUS-t

Keturiolikos klausimų kompulsyvaus naudojimosi
internetu skalė, angl. Compulsive Internet Use Scale-14, CIUS-14

Devynių klausimų kompulsyvaus naudojimosi internetu
skalė, angl. Compulsive Internet Use Scale-9CIUS-9

Septynių klausimų kompulsyvaus naudojimosi internetu
skalė, angl. Compulsive Internet Use Scale-7CIUS-7

Penkių klausimų kompulsyvaus naudojimosi internetu
skalė, angl. Compulsive Internet Use Scale-5CIUS-5

Devynių teiginių probleminio interneto naudojimo klausimynas,
angl. Nine-Item Problematic Internet Use QuestionnairePIUQ-9

 

Diferencinei diagnostikai skirti klausimynai

Klausimynas psichologinei savijautai ir depresijos rizikai
vertinti, angl. The World Health Organisation- Five WellBeing Index, WHO-5

Paciento sveikatos klausimynas – 9, angl. Patient Health Questionnaire – 9PHQ-9

Generalizuoto nerimo sutrikimo skalė – 7, angl. The Generalized Anxiety Disorder scale – 7GAD-7

 


Klausimynas dėl kartu su PIN pasireiškiančių kitų psichikos sveikatos sutrikimų

Alkoholio vartojimo įpročių patikros testas,
angl. The Alcohol Use Disorders Identification TestAUDIT