PIN vertinti skirti klausimynai

Vaikams ir paaugliams. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė,
angl. Compulsive Internet Use Scale, CIUS-vp

Tėvams. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė,
angl. Compulsive Internet Use ScaleCIUS-t

Keturiolikos klausimų kompulsyvaus naudojimosi
internetu skalė, angl. Compulsive Internet Use Scale-14, CIUS-14

Devynių klausimų kompulsyvaus naudojimosi internetu
skalė, angl. Compulsive Internet Use Scale-9CIUS-9

Septynių klausimų kompulsyvaus naudojimosi internetu
skalė, angl. Compulsive Internet Use Scale-7CIUS-7

Penkių klausimų kompulsyvaus naudojimosi internetu
skalė, angl. Compulsive Internet Use Scale-5CIUS-5

Devynių teiginių probleminio interneto naudojimo klausimynas,
angl. Nine-Item Problematic Internet Use
QuestionnairePIUQ-9)

 

 

 

Diferencinei diagnostikai skirti klausimynai

Klausimynas psichologinei savijautai ir depresijos rizikai
vertinti, angl. The World Health Organisation- Five WellBeing Index, WHO-5 

Paciento sveikatos klausimynas – 9, angl. Patient Health Questionnaire – 9PHQ-9

Generalizuoto nerimo sutrikimo skalė – 7, angl. The Generalized Anxiety Disorder scale – 7GAD-7


Klausimynai dėl kartu su PIN pasireiškiančių kitų psichikos sveikatos sutrikimų

Alkoholio vartojimo įpročių patikros testas,
angl. The Alcohol Use Disorders Identification TestAUDIT